Sök
  • bkshalmstad

En medlem – En röst

Axel Winberg och hans vänner kände sig aldrig välkomna i IFK Halmstad. De kände att de hellre ville skapa något eget, en egen förening. En förening som gavs namnet Halmstads Bollklubb. De första mötet ägde rum 7 februari 1914. Ca en månad senare kom beskedet från Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund. Man hade vunnit inträde i förbundet och ansågs numera vara en förening som fanns på samma villkor som övriga föreningar i staden.


Ingressen ovan är grunden till vår förening. Det är grunden i vår föreningsdemokrati. Man skall inte behandlas illa utan vardera medlem skall göras hörd. Det är genom gemensam kraft som förändring kan ske. För det genom demokratiska beslut som en förening lever. Det är genom dess medlemmar och dess intresse och kraft som föreningen har sin styrka. En aktiv medlemsbas innebär en stark förening på framåtmarsch. Som supporterförening till HBK är det vår skyldighet att leva efter den devisen. Att vara en stödförening till HBK. Men med det sagt inte sagt att vi står bakom allt som vår årsmötesvalda styrelse står för. Vårt ansvar, som stödförening och enskilda medlemmar, är att driva våra frågor på ett resonligt och demokratiskt vis. Det är genom dialog och debatt som vi får fram de bästa besluten.


2013 stod vår folkhemsidrott inför ett vägskäl. Riksidrottsförbundet skulle rösta om att ta bort 51%-regeln. Den regel som fastslår att varje förening måste äg minst majoriteten av rösterna i ett eventuellt Idrotts-AB. Supportersverige samlade kraft och vann kampen om att föreningsdemokratin skulle bevaras. Dock är det vårt ansvar att varje dag försvara det vi vann. Föreningsdemokratin är inte mycket värd om vi själva inte tar ansvar i vår egna förening. Att vi själva lever upp till grundregeln i föreningsdemokratin. Att aktivt vara delaktig i föreningens arbete.


102 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla